Els comptes clars

L'AFEV es financia amb recursos propis, fons privats, fons públics i prestació de serveis
El pressupost de l'AFEV Catalunya pel curs 2016-17 és de 107.000€
Tots els comptes de l'AFEV han passat l'auditoria de Ferco Experts (França)
El salari més baix és un 60% del salari més alt

Com ens organitzem

Defensem un model productiu socialment sostenible, en coherència amb els nostres principis i l’ètica dels nostres projectes per la igualtat d’oportunitats sòcio-educatives

L’AFEV des de dins

La Delegació Teritorial de l'AFEV Catalunya depen directament de la Direcció General de l'AFEV França. Aquí pots veure l’organigrama.

L’AFEV la construïm entre totes i tots per tant l’horitzontalitat i la transparència són bàsiques en la gestió de l’entitat. El capital humà és la base de l’entitat i es treballa amb molta consciència per tal de facilitar el màxim la conciliació laboral, familiar i personal. Aquesta és una manera per promoure que el personal se senti còmode al seu lloc de feina, estigui content, motivat, implicat i amb un fort sentiment de pertinença a l’entitat. Això té com a conseqüència que hi hagi un percentatge molt alt de feina ben feta, una alta productivitat i que no hi hagi absentisme laboral.

Donem molta importància a la flexibilitat, la planificació, la personalització del lloc de feina i el teletreball que són el nostre dia a dia, així com el treball per objectius, l’acumulació i banc d’hores, unes vacances extenses i adaptable així com una sensibilitat especial amb la incorporació a la feina després de la baixa per maternitat.

Voluntariat

Cada any seleccionem i formem entre 100 i 120 voluntaris i voluntàries de diferents universitats catalanes, dels quals entre un 65 i 75% són noies i es troben en un rang d’edat entre 18 i 30 anys, amb el gruix entre l’alumnat dels primers cursos universitaris.

La seva participació esdevé per molts d’ells/es una plataforma d’iniciació al voluntariat i al compromís cívic. Un dels objectius que persegueix l’AFEV al voltant del voluntariat és la seva implicació en la societat, el retorn a la comunitat d’allò que la societat els ha donat en tant que joves estudiants universitaris/àries, la ruptura de prejudicis ple-establerts amb certscol·lectius i contextos territorials i socials i l’adquisició de competències tant a nivell personal com professional.

Relació amb administracions públiques per projectes

enTàndem

enTàndem

El projecte enTàndem funciona des del 2008 a Catalunya. En l'últim any, els fons públics amb els que s'ha co-finançat el projecte han estat: Generalitat de Catalunya (10.719€), Ajuntament de Barcelona (13.959€), Diputació de Barcelona (8.406€) i Consell Comarcal del Barcelonès (12.281€)

Amics i Circ

Amics i Circ

El projecte "Amics i Circ" de mentoria social i educativa per a infants i joves amb dificultats combinant-ho amb tallers artístics de circ, funciona des del 2008 a Catalunya. En l'últim any, els fons públics amb els que s'ha co-finançat el projecte han estat: Agència de Salut Pública de Barcelona (6.963€)

Actua contra les desigualtats

Actua contra les desigualtats

Aquest projecte promou el voluntariat social de joves i estudiants universitaris funciona des del 2008 a Catalunya. En l'últim any, els fons públics amb els que s'ha co-finançat el projecte han estat: Generalitat de Catalunya (17.600€)