enTàndem és un projecte de mentoria social educativa on un voluntari universitari fa de referent a un nen o jove en situació de dificultat personal o social.

enTàndem lluita per la igualtat d'oportunitats i contra el fracàs escolar posant el focus en reforçar l'autonomia, l'autoestima i les competències dels infants com a palanca de canvi i creixement personal.
Entàndem va començar el 2008 a Barcelona al barri de la Barceloneta i en aquests moments col·labora amb més de 100 voluntaris en els territoris de Barcelona, Barberà del Vallès i Santa Coloma.
El projecte està reconegut per la Fundació Jaume Bofill i per la Marató de la Pobresa de TV3 i va ser seleccionat, pel seu valor afegit i la seva innovació social, pel XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores (Barcelona, 2014).
Visita la seva web: www.entandem.org

Les universitats no són només llocs d'aprenentatge, també són espais de convivència, aprenentatge i socialització.

Les universitats tenen una responsabilitat social i social pel que fa als territoris en què estan establertes i, al revés, els territoris han de contribuir al desenvolupament de la universitat.

El compromís dels estudiants amb la solidaritat és una palanca poderosa per facilitar l'apropament entre la universitat i el territori. Molts joves volen involucrar-se més en associacions.

La creació de plataformes de compromís solidari dins de les universitats té com a objectiu facilitar el compromís dels estudiants en accions d'enllaç universitat-territori.

Visita la seva web: www.compromisuniversitari.org

enTàndem és un projecte de mentoria social educativa on un voluntari universitari fa de referent a un nen o jove en situació de dificultat personal o social.

enTàndem lluita per la igualtat d'oportunitats i contra el fracàs escolar posant el focus en reforçar l'autonomia, l'autoestima i les competències dels infants com a palanca de canvi i creixement personal.
Entàndem va començar el 2008 a Barcelona al barri de la Barceloneta i en aquests moments col·labora amb més de 100 voluntaris en els territoris de Barcelona, Barberà del Vallès i Santa Coloma.
El projecte està reconegut per la Fundació Jaume Bofill i per la Marató de la Pobresa de TV3 i va ser seleccionat, pel seu valor afegit i la seva innovació social, pel XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores (Barcelona, 2014).
Visita la seva web: www.entandem.org